گزارش اعتباری

انواع گزارش‌های اعتباری سامانه اعتبارسنجی

گزارش‌های اعتباری با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات لازم از پایگاه‌های مختلف درخصوص سوابق و وضعیت فعلی مشتریان، نوعی نگرش تحلیلی از رفتار بازپرداختی و ارزشمندی اعتباری آنان به استفاده‌کنندگان ارائه می‌نماید:

گزارش آمار استعلام  

در این نوع گزارش نتیجه بررسی وضعیت مشتری در سامانه، مبنی بر عدم دریافت هیچ‌گونه تسهیلات توسط وی از اعضای سامانه اعتبارسنجی اعلام می‌شود.

 گزارش پایه

در این نوع گزارش نتیجه بررسی وضعیت مشتری در سامانه، مبنی بر دریافت تسهیلات توسط وی از اعضای سامانه اعتبارسنجی به‌صورت خلاصه ارائه می‌شود.

گزارش استاندارد

در این نوع گزارش نتیجه بررسی وضعیت مشتری در سامانه، مبنی بر دریافت تسهیلات توسط وی از اعضای سامانه اعتبارسنجی به‌صورت تفصیلی ارائه می‌شود.

 گزارش پیشرفته

در این نوع گزارش نتیجه بررسی وضعیت مشتری در سامانه، مبنی بر دریافت تسهیلات توسط وی از اعضای سامانه اعتبارسنجی به‌صورت تفصیلی به همراه تعهدات غیرمستقیم(ضمانت) ارائه می‌شود.

گزارش سوابق 

در این نوع گزارش، سوابق منفی اعتباری( سابقه وضعیت منفی قراردادهای مشتری) به‌همراه سوابق هویتی و سوابق آدرس و شماره تماس‌های وی را شامل می‌شود.

گزارش امتیاز (رتبه) اعتباری

گزارش امتیاز یا رتبه اعتباری یکی از محصولات رایج شرکت‌های اعتباری در دنیا است. این امتیاز(رتبه)، احتمال آماری عدم بازپرداخت به موقعه اعتبار، تسهیلات یا تعهد را تعیین می‌نماید. در واقع، امتیاز اعتباری بیان عددی میزان ارزشمندی اعتباری افراد را بر اساس سطحی از تحلیل اطلاعات اعتباری اشخاص است. امتیاز اعتباری مورد ارائه شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران بر اساس روش‌ها و استانداردهای روز دنیا و به‌کارگیری بیش از 80 پارامتر، محاسبه و ایجاد می‌گردد.