چشم‌انداز و ماموریت

_

اهداف اصلی شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

 

 

  • اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی و طراحی الگو های مناسب برای اعتبارسنجی در بخش های مختلف بازار
  • ارزيابي دقيق از وثايق مختلف و به روز رساني اطلاعات آن
  • مستند سازی فرآیند انتخاب کارشناس تا پایش و ارزیابی کارشناس.
  • مستند سازی فرآیندهای ارزیابی و اعتبار سنجی.