منشور اخلاقی

مدیران و کارکنان شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین با استعانت از خداوند متعال و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق اهداف شرکت، اهتمام خود را برای توسعه و پیشرفت شرکت به کار گرفته و رعایت مفاد منشور اخلاقی شرکت به شرح ذیل را سرلوحه امور جاری خود قرار می‌دهند.

• احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان؛

• رجحان منافع شرکت بر منافع فردی در صورت وجود هر گونه تعارض منافع؛

• حفظ نگهداری و استفاده بهینه از امکانات و دارایی‌های مادی و معنوی شرکت؛

• پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از جمله رعایت عدالت و صداقت و پرهیز از انجام امور شخصی در ساعات کاری؛

• رعایت دقیق خط مشی‌ها، رویه‌های سازمانی و بخشنامه های ابلاغی به منظور دستیابی به اهداف شرکت؛

• امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات در چارچوب مقررات و ضوابط شرکت؛

• رعایت نظم، انضباط و آراستگی و داشتن وجدان کاری دقت و سرعت عمل در انجام امور؛

• ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه فضای کار گروهی، استقرار مدیریت مشارکتی و اشتراک گذاری دانش و تجربه کاری و حرفه ای با همکاران؛

• داشتن روحیه کنجکاوی، انعطاف‌پذیری و تواضع برای پذیرش ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید؛

• تلاش در جهت افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای با هدف بهبود مستمر کیفیت و کارایی خدمات و محصولات شرکت؛

• داشتن روحیه انتقاد‌پذیری و مسئولیت‌پذیری؛

• پویایی و نوآوری در انجام بهتر مسئولیت‌ها و وظایف محوله؛

• الزام به استفاده از اختیارات صرفاً برای ایفای وظایف سازمانی و پرهیز از پرداختن به منافع شخصی یا گروهی.