ارزیابی اموال منقول و غیر منقول
اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
نظارت برمصرف انواع طرحهای ایجادی، توسعه، تکمیل بنگاه های مختلف اقتصادی
قبل
بعدی

راه اقتصاد نوین در یک نگاه

تهیه طرح توجیهی

تهیه طرح توجیهی، تدوین گزارشی است که توجیه‌پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

تاریخچه شرکت

شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین از اوایل شهریور ماه 1385شروع به‌کار نمود

شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین که در سال 1385 بعنوان یک شرکت وظیفه ای با هدف تکمیل زنجیره فعالیت بانک اقتصاد نوین و تهیه گزارش های اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی وثایق، تهیه گزارشهای امکان سنجی (طرح توجیهی)، نظارت بر مصرف طرح و به طور کلی مشاوره مالی و اعتباری به بانک، شروع به فعالیت نمود از سال 1390 در پی راهبردها و اهداف کلان بانک اقتصاد نوین مرحله جدیدی از فعالیت های خود را آغاز نمود.

معرفی خدمات راه اقتصاد نوین

اخبار