دعوت به همكاري

اطلاعات فردي

نام :     نام خانوادگي :   
نام پدر :    كد ملي :     
ش شناسنامه :    محل تولد :
تاريخ تولد:       محل صدور :
آدرس:   
تلفن ثابت:    تلفن همراه:   
عنوان شغلي مورد نظر:    حقوق درخواستي (ريال):   

تحصيلات

   مقطع رشته گرايش سال اتمام دانشگاه يا موسسه محل تحصيل معدل توضيحات
1
2
3

سوابق شغلي

   نام شركت يا سازمان سمت تاريخ شروع مدت همكاري علت پايان همكاري توضيحات
1
2
3

دوره هاي آموزشي گذرانده شده

   عنوان دوره محل آموزش مدت آموزش به ساعت
1
2
3

آشنايي با زبانهاي خارجي

   عنوان زبان سطح آشنايي توضيحات
1
2
3

  بارگذاري عكس         حد اكثر حجم فايل 200 كيلو بايت باشد

    

                                          وارد نمودن تمام فيلدها الزامي است