لطفا صبر کنید

مدیران شرکت راه اقتصاد نوین

# نام و نام خانوادگی عنوان شغلی
1 علیرضا فولاد آملی رئیس هیئت مدیره
2 غلامرضا فرساد امان الهی نائب رئیس هیئت مدیره
3 فرهاد محرابی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
4 محمد امیر آبادی معاونت اعتباری ارزیابی وثایق و تهیه طرح
5 منصور فکری مقدم معاونت اعتباری اشخاص حقیقی
6 کمال بدیع زادگان معاونت اعتباری اشخاص حقوقی
7 فرشید خوشوقت مدیر حوزه ارزیابی املاک و مستغلات
8 علیرضا تکلو بیغش مدیر مالی و اداری