لطفا صبر کنید

ساختار سازمانی

مجمع صاحبان سهام
هیئت مدیره
مدیر عامل
قائم مقام مدیر عامل
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت مالی و اداری
معاونت اعتباری ارزیابی وثایق و تهیه طرح و نظارت و کالای زیر کلید
معاونت اعتباری اشخاص حقیقی
معاونت اعتباری اشخاص حقوقی
کمیته رسیدگی به اعتراضات مشتریان
کمیته حسابرسی داخلی
نرم افزار و بانک اطلاعاتی
سخت افزار و شبکه
اداری پشتیبانی
مالی و حسابداری
دبیرخانه
مدیریت ارزیابی املاک و وثایق
دپارتمان امکان سنجی
دپارتمان مهندسی ارزش و کنترل پروژه
کارشناسان ستاد
کارشناسان برون سپار
نظارت بر طرح ها
کارشناسان برون سپار
کارشناسان ستاد
کارشناسان دفاتر ناحیه‌ای
مطالعات مالی و اقتصادی
مطالعات فنی و تکنولوژی
مطالعات بازار