کارشناسان شرکت راه اقتصاد نوین


نام نام خانوادگی تحصیلات عنوان شغل
علی کرکوتی داراي درجه کارشناسی ارشد کشاورزی کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
فریدون پاشامختاری داراي درجه کارشناسی ارشد کشاورزی کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمود رضا دبیر عسگری داراي درجه کارشناسی کشاورزی کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمد مسعود حق شناس داراي درجه کارشناسی ارشد عمران محیط زیست کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
یاشار اتابکی داراي درجه کارشناسی عمران کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
فرناز انصاری دارای درجه کارشناسی شهرسازي کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمد جواد پشتاره دارای درجه کارشناسی کشاورزی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
حیدر بنیسی دارای درجه کارشناسی کشاورزی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
آرش جلیلیان داراي درجه كارشناسي کشاورزی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
محمود رضا زند بصیری دارای درجه کارشناسی مدیریت کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مریم کیوانی راد دارای درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مریم متولی دارای درجه کارشناسی ارشد استراتژی MBA کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عاطفه شاه آبادی فراهانی دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
ابراهیم جعفری دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشجوي دكتري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسن حسین پور دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد حسن نصر آبادی دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عباس فدائی دارای درجه کارشناسی ارشد اقتصاد- دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
رضا کرجالیان چایجانی دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
الهام براتی دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
سولماز اسکندرنیا دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
ترگل تباری دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
زينب خدابنده لو دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
فخر علی مهر علیان دارای درجه کارشناسی مدیریت امور بانکی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقيقی)
نسرین صالحی دارای درجه کارشناسی ارشد مديريت اجرايي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسام جمشیدی دارای درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد صباغی لمراسکی دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت مالی- دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حامد آلی دارای درجه کارشناس ارشد حسابداری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محسن بیرامی دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مهسا حسامی دارای درجه كارشناسي مهندسی صنایع كارشناس اعتبارسنجي
سياوش صميمي داراي درجه كارشناسي ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
جابر بهرامي دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
فرزاد جعفري داراي درجه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حجت تقی زاده نیق دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حميد جعفریان جلودار داراي درجه كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حميد رضا حيدري داراي درجه كارشناسي ارشد مديريت مالي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسين زربخش دانشجو كارشناسي ارشد مدیریت مالي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد فرخ زاد داراي درجه كارشناسي ارشد حسابداري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مرتضي كلهر داراي درجه كارشناسي ارشد اقتصاد بين الملل کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
هاشم رستگاري داراي درجه كارشناسي ارشد حسابداري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عليرضا فرساد امان الهي داراي درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
خسرو خالق پور دارای درجه کارشناسی علوم اقتصادی ، بازرگانی کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مهدی صارم دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی - دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
علی اکبر جعفري زاده مالميري دارای درجه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مجید رحیمی دارای درجه کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مهدی بهراد امین دارای درجه کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی - دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
وحید عرفانی دارای درجه کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
جواد پاکدین دارای درجه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، محیط زیست - دانشجوی دکتری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
الهام سلیمی دارای درجه کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
با ما همراه باشید

ارتباط با ما

آدرس : تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33

تلفن : 25962000

فاکس : 26421365

ایمیل : Contact@Ren-co.ir