تشریح سامانه «سنجی‌نو» در گفتگوی مدیرعامل شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوين با ماهنامه ماه نوین

سامانه «سنجی‌نو» به همت شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین راه‌اندازی شد. استراتژی کلی شرکت از راه‌اندازی این سامانه ایجاد تحول دیجیتال در

ادامه مطلب »